Nee Man! De podcast over man zijn

Aflevering 2: Over zorg in mannen, mannen in de zorg en de Kindertelefoon. Met Pieter Rogaar.

In deze tweede aflevering van Nee Man! is Pieter Rogaar te gast. Pieter is cybersecurityadviseur bij het Nationaal Cyber Security Centrum en weet daarnaast kei veel van zorg en heeft meningen. Hij is vrijwilliger bij de Kindertelefoon en voordoener bij Emancipator.

We praten met Pieter over man zijn als toneelstuk, al dan niet zeldzame zorgzame mannen, hoe je mensen met conservatief-rechtse meningen op je feestje kan uitnodigen en het dan tóch gezellig wordt, hoe weinig mannen er in de zorg werken, hoe jongens al van jongs af aan minder dan meisjes leren om hun emoties uit te drukken, en natuurlijk waarom dat allemaal anders moet en wat we daaraan kunnen doen. Bovendien hoor je hoe Daniël vanuit zijn game-stoel naar de keuken riep of het eten er al bijna aan kwam, en hoe hij daarop terugkijkt (namelijk: met enige schaamte), en heeft Jules maar liefst vijf minuten met zijn vader over voetbal gepraat.

Shownotes

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

CBS: Slechts één op vijf leerlingen gezondheid en welzijn is man.

Pieter is voordoener: rolmodel van een nieuwe invulling van mannelijkheid, oftewel “mensen die Emancipator bij de hand houdt om te laten zien wat ze eigenlijk bedoelen”. Lees hier meer over voordoeners en meld je ook aan!

Emma: You Should Have Asked – The Mental Load

Op 8 en 9 april geeft Emancipator een online training voor iedereen die meer wil leren over mannenemancipatie, lees hier meer!

Ja Man!

Toolkit Talentontwikkeling van Jongens: toolkit over de brede talentontwikkeling en studie- en beroepskeuzes van jongens. Met informatie, inspiratie en praktische handvatten voor iedereen en met name voor professionals in en rond het onderwijs.

Nee Man!

Volkskrant: ‘Door mannelijk taalgebruik als vanzelfsprekend te beschouwen, sluit je iedereen uit, behalve mannen’. Genderneutraal taalgebruik schiet zijn doel voorbij als er alleen mannelijke voornaamwoorden in voorkomen: denk aan ‘hij’ en ‘zijn’. Met zulk taalgebruik bedoelen we zowel vrouwen als mannen, zoals in ‘Iedereen poetst zijn tanden’. Maar lezers zien bij zo’n zin op papier niet vanzelfsprekend ook vrouwen voor zich; ook niet wanneer die wel worden bedoeld.

NeeMan

Luister naar Nee Man!