Nieuw project: EquiTeens

Op 2 februari ’20 is het EquiTeens project van start gegaan.

Een afvaardiging van Emancipator is in Zagreb geweest voor de Kick-off meeting van dit Erasmus+ project, gefinancierd door de EU. We zullen de komende anderhalf jaar samenwerken met partnerorganisaties Status M in Kroatië, Poika in Oostenrijk en Asocijacija XY in Bosnië-Herzegovina, met als doel gender gendergerelateerd geweld tegen en onder jonge tieners aan te pakken en gendergelijkheid en geweldloze relaties te bevorderen.

EquiTeens richt zich op professionals en vrijwilligers die rechtstreeks werken met jonge tieners van 10 tot 15 jaar, in bijvoorbeeld jeugdorganisaties, clubs, centra of scholen. De algemene doelstelling van het project is bij te dragen aan het beëindigen van geweld tegen en onder jongeren. Om dit doel te bereiken zal het samenwerkingsverband een toolkit ontwikkelen voor professionals en vrijwilligers die werken met tieners van 10-15 jaar. Daarnaast gaan we trainingen geven voor het werken met tieners op het gebied van gendergelijkheid en het voorkomen van gendergerelateerd geweld.

Tijdens de kick-off meeting hebben we kennisgemaakt met de partnerorganisaties, expertise geïnventariseerd, afspraken gemaakt over communicatie en rapportage, een stappenplan gemaakt en een tijdspad uitgezet om te komen tot een toolkit.

Je kunt ons volgen op de project-pagina van EquiTeens.