Trainingsweekend | Oproep: jonge mannen voor workshops gendergelijkheid

Gezocht: jonge mannen die IMAGINE-workshops willen verzorgen ter bevordering van gendergelijkheid

Trainingsweekend voor nieuwe peer educators: 5-7 juli, Amsterdam

IMAGINE werkt aan een wereld zonder genderstereotypen en zonder ongelijkheid, een wereld waarin iedereen zichzelf als mens kan ontplooien, een wereld waarin iedereen veilig is om zichzelf te zijn en zich te bewegen.

Onze samenleving geeft bepaalde boodschappen mee aan jongens en mannen over wat het betekent om een ‘’echte man’’ te zijn, dat wat we beschouwen als mannelijkheid. Dit zijn eigenschappen als: stoer, sterk, dominant, moedig, seks-gedreven, zelfredzaam, competitief, zakelijk, besluitvaardig, daadkracht, verantwoordelijk, rationeel, sportief, winnen, technisch, doelgericht, zelfstandig, individueel en nonchalant. De maatschappij leert mannen vooral geen ‘’vrouwelijke’’ eigenschappen (zoals zacht, lief, empathie, zorgzaam en behulpzaam) te ontwikkelen en deze juist te negeren, te ontkennen en te onderdrukken. Mannen zeuren niet, huilen niet, houden zich sterk en beschermen, zijn gespierd, focus op hun werk, hebben de controle en zijn kostwinner.

Deze traditionele opvattingen over mannen en mannelijkheid zijn beperkend voor de ontwikkeling tot volwaardig mens en zorgen voor maatschappelijke ongelijkheid. Zo liet de #MeToo-beweging zien hoe groot het probleem van (seksueel) geweld tegen meisjes en vrouwen is. Opvallend is dat het overgrote deel (92%) van de plegers man is. Maar tegelijkertijd weten we dat het overgrote deel van de mannen geen plegers zijn. En juist daarin zit een groot potentieel. Wij zien de positieve rol die jongens en mannen kunnen spelen om het geweld tegen te gaan en de sociale norm te veranderen.

Emancipator is opzoek naar gemotiveerde jonge mannen die deel van de oplossing willen zijn, en zich willen inzetten tegen geweld tegen vrouwen door IMAGINE-workshops te verzorgen.

 

 

Over het IMAGINE-trainingsweekend:

Deze zomer organiseert Emancipator het IMAGINE-trainingsweekend van 5 tot en met 7 juli. Het driedaagse weekend vindt plaats in Amsterdam van vrijdagavond tot en met zondag, en bestaat uit trainingen en workshops van (young) professionals en ervaringsdeskundigen. Tijdens dit weekend word je opgeleid tot voorlichter, oftewel peer educator. Wij bieden jou inhoudelijke scholing, en dus de kennis, tools en vaardigheden om met groepen jongeren te werken omtrent de thema’s: gender en sekse, seksualiteit en relaties, grenzen en consent, mannelijkheid en (het voorkomen van) geweld.

Je zult begeleid, geïnspireerd en gecoacht worden tijdens en ver na het weekend om samen met het Emancipator-team de workshops te verzorgen op scholen, het jongerenwerk, sportclubs en (buurt)verenigingen.

Binnen het unieke IMAGINE-project is er veel ruimte om jezelf te ontplooien, eigen ervaringen te delen over mannelijkheid en de heersende norm, leer- en werkervaring op te doen, en de gelegenheid voor eigen initiatief bij het organiseren van (voorlichtings-)bijeenkomsten. Tevens ontvang je als vrijwilliger een vergoeding voor het verzorgen van workshops.

Ben jij tussen de 18 en 35 jaar, en wil jij je inzetten voor het doorbreken van stereotypen en het bevorderen van gendergelijkheid? Vind jij (seksueel) geweld tegen meisjes en vrouwen een probleem? En wil jij na het trainingsweekend minstens 5 workshops verzorgen (waarvan 1 in eigen omgeving) om jongeren (meer) te leren over het voorkomen van gender-gerelateerd geweld?

 Meld je dan aan voor het IMAGINE-trainingsweekend, want jij kunt het verschil maken!

Voor interesse en aanmelding kun je vóór maandag 1 juli mailen naar imagine@emancipator.nl.