Persbericht: Jens van Tricht genomineerd voor Mensenrechtenmens 2019

Het College voor de Rechten van de Mens Nederland heeft Jens van Tricht, oprichter en directeur van Emancipator, als een van drie kandidaten genomineerd voor de titel Mensenrechtenmens 2019. De titel geldt als erkenning voor de bijzondere inzet voor mensenrechten, dit jaar specifiek voor het thema ‘geweld tegen vrouwen’. Op 10 december 2019, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, wordt de winnaar bekendgemaakt.

In het nominatierapport staat: “[Van Tricht] is ervan overtuigd dat de bestrijding van geweld tegen vrouwen alleen mogelijk is als we ons op de oorzaken richten: jongens, mannen en mannelijkheid. Zijn werk is belangrijk voor de bewustwording over de rol van mannen bij het tegengaan van geweld tegen vrouwen.”

Sinds 1990 houdt Van Tricht zich al bezig met het betrekken van mannen bij emancipatie en feminisme. In 2014 richtte Van Tricht de stichting Emancipator op als organisatie ter bevordering van mannenemancipatie. In zijn overtuiging hebben mannen een belangrijke bijdrage te leveren aan vrouwenemancipatie en hebben ze hier zélf ook een wereld bij te winnen.

Mannen meer mens

Een van de speerpunten is het voorkomen van gewelddadige mannelijkheid. Veruit het meeste geweld wordt immers gepleegd door mannen. “Als mannen niet ophouden met slaan, gaat geweld niet ophouden. We moeten erkennen dat geweld en mannelijkheid op een problematische manier met elkaar zijn verbonden,” aldus Van Tricht. “Mannen kunnen echter ook deel van de oplossing zijn.” Om geweld tegen vrouwen tegen te gaan moeten we niet (alleen) vrouwen weerbaarder maken, dat is dweilen met de kraan open. We moeten ons ook op de bron richten; jongens, mannen en mannelijkheid dus. “Door mannelijkheidsnormen te verbreden, te verruimen en te transformeren kunnen mannen meer mens zijn.”

In haar vijfjarig bestaan heeft Emancipator grote stappen gemaakt in het helpen voorkomen van gewelddadige mannelijkheid en het bevorderen van zorgzame mannelijkheid. Met een lobbycampagne voor uitbreiding van het vaderschapsverlof en projecten voor het bevorderen van betrokken vaderschap, stimuleert Emancipator jongens en mannen richting zorg thuis, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Verder organiseert Emancipator met het project IMAGINE workshops in onderwijs en het jongerenwerk, waarin jongens met leeftijdgenoten in gesprek gaan over gender, stereotypen, grenzen en (seksueel) geweld.

Samenwerking met (vrouwen)organisaties is voor Van Tricht vanzelfsprekend; hij studeerde Vrouwenstudies aan de Universiteit van Amsterdam en leverde als zelfstandige en activist bijdragen aan het werk van tientallen vrouwenorganisaties. Emancipator werkt in de Alliantie Genderdiversiteit met Movisie, Rutgers en Doetank PEER aan het creëren van meer ruimte, meer flexibiliteit, en meer diversiteit in gender. Samen met Atria, VHTO en de Nederlandse Vrouwenraad (NVR) zet Emancipator zich in voor de Alliantie Werk.en.de Toekomst die zich richt op het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Eind 2018 organiseerde Emancipator samen met Donadaria, Radar en Spior in Rotterdam een stille tocht om aandacht te vragen voor de vele dodelijke slachtoffers van (partner)geweld tegen vrouwen, waaronder de tiener Humeyra.

Deltaplan ter voorkoming van geweld tegen vrouwen

Het past naadloos bij de White Ribbon Campagne die Emancipator in 2016 naar Nederland haalde. Deze internationale campagne roept mannen op zich uit te spreken en in te zetten om geweld tegen vrouwen te voorkomen. Duizenden Nederlandse mannen verklaarden dit geweld actief te zullen bestrijden. Tientallen mannen schreven hier een blog over, en tientallen mannen namen deel aan trainingsweekenden om te leren hoe ze in hun eigen omgeving activiteiten kunnen organiseren om jongens en mannen te betrekken bij het voorkomen van geweld.

Dit jaar verbreedt Emancipator, samen met Rutgers, Movisie en Doetank PEER, de White Ribbon Campagne naar het ‘Deltaplan voor het betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van geweld tegen vrouwen’. Hiermee krijgt een brede maatschappelijke beweging vorm van inmiddels al meer dan dertig organisaties die mannen en jongens betrekken bij het voorkomen van geweld tegen vrouwen.

In 2018 verscheen het boek ‘Waarom feminisme goed is voor mannen’, waarin van Tricht zijn missie, visie en werkwijze uiteen zet. Feminisme heeft mannen nodig voor een betere wereld, en mannen hebben feminisme nodig voor een beter leven. Het boek is vertaald in het Duits en in 2020 zal het in het Arabisch verschijnen in Egypte, evenals in Engelse editie.

Van Tricht geeft trainingen, zowel in Nederland als daarbuiten, waaronder Litouwen, Egypte en Turkije. Emancipator werkt met internationale partners uit de hele wereld in het uitwisselingsproject Breaking the Cycle en coördineert de Europese tak van de Global MenEngage Alliance.