“GEWELD TEGEN VROUWEN IS GLASHELDER EEN MANNENPROBLEEM”

Ahmed Imel

“Aangezien er meer geweld door de mannen wordt gepleegd, moeten mannen geweld tegengaan. Ik vind daarom mannenemancipatie en het tegengaan van geweld tegen vrouwen cruciaal in onze maatschappij. Mannen mogen zich ook kwetsbaar opstellen, zo leren mannen meer hun eigen positie in de maatschappij kennen en die goed te benutten om verschillende vormen van geweld tegen te gaan.”