ALLIANTIE GENDERDIVERSITEIT

Ooit waren hoge hakken voor mannen in de mode, was toneelspelen echt een mannentijdverdrijf en was  roze de norm voor kleding voor jongetjes. En je best doen op school en goed kunnen leren vonden onze voorouders weer niet vrouwelijk. Dit noemen we gendernormen: sociale normen over hoe mannen, vrouwen, jongens en meisjes zich zouden moeten gedragen. De Alliantie Genderdiversiteit wil gendernormen beïnvloeden en meer ruimte, meer flexibiliteit en diversiteit in gender creëren.

Wat doet de Alliantie Genderdiversiteit?

De Alliantie Genderdiversiteit wil verandering teweegbrengen door samen te werken bij het agenderen van de problematiek, door onderzoek en door inzet op transformatie. Ons streven is een samenleving met meer flexibiliteit en meer diversiteit in gender. De Alliantie Genderdiversiteit komt op 10 november 2017 met een 10-punten agenda: concrete acties om onze doelen te bereiken. Die 10-punten agenda baseren we op de ‘Theory of Change’, een beschrijving en illustratie van de gewenste verandering. De Alliantie werkt hiervoor samen met vele partners. Als basis voor deze theory of change heeft de Alliantie in 2017 vier onderzoeken uitgevoerd:  (1) actieonderzoek, (2) literatuuronderzoek, (3) onderzoek naar geleerde lessen uit internationale projecten en campagnes en (4) wat werkt om genderhokjes te doorbreken bij jongeren in het onderwijs. Op 10 november 2017 heeft de Alliantie Genderdiversiteit de toekomstplannen gepresenteerd.

Welke problemen ontstaan mede door gendernormen?

De gevestigde gendernormen hebben een negatieve impact op de positie op de arbeidsmarkt van vrouwen en op de zorgwensen van mannen, blijkt uit literatuuronderzoek. Gendernormen dragen bij aan een dubbele seksuele moraal en veroorzaken daardoor gezondheidsrisico’s voor mannen zoals middelengebruik. Geweld door mannen kent vaak een duidelijke gendercomponent: jongens en mannen zijn soms gewelddadig tegen meisjes, vrouwen, homo- en biseksuelen en transgenders om hun eigen mannelijkheid te bevestigen. Een voorbeeld zijn vriendengroepen waarin jongens hun mannelijkheid moeten bewijzen door homo- en biseksuelen en transgenders lastig te vallen of op een agressieve manier meisjes te proberen te versieren. En jongeren en volwassenen die niet (helemaal) voldoen aan de gendernormen kunnen te maken krijgen met pesterijen en geweld. Op scholen worden zij vaak gepest en het gevolg is verminderd welzijn.

Hoe kan ik meedoen aan de Alliantie Genderdiversiteit?

Bekijk de Facebook pagina Genderdiversiteit, download dit document en meld je aan via c.pierik@movisie.nl. Je blijft dan op de hoogte van alle activiteiten en je kunt zo bij activiteiten aansluiten. Ook kun je meedenken over de 10-punten agenda. Meedoen kun je als individu of als organisatie: bedrijven, non-profit, zelforganisaties van activisten of vrijwilligers; iedereen is welkom!