Penis Dialogen

Soort: workshop / gespreksvorm / toolkit / combinatie daarvan
Doelgroep: mensen met een penis, alle leeftijden
Doel: zoeken en vinden van gespreksvormen om het over grensoverschrijdend seksueel gedrag te hebben
Setting: vooralsnog is het een workshop die kan worden ingehuurd, op locatie. We werken in de serie workshops toe naar een breder inzetbare methode met internet en toolkit.
Duur en kosten: 2 tot 8 uur, kosten in overleg en naar draagkracht
Niveaus
: individueel, relationeel/interpersoonlijk, institutioneel/instelling, gemeenschap

In deze workshop wordt de deelnemers handreikingen geboden om makkelijker met elkaar en anderen over seksualiteit te praten. Met verschillende gespreksvormen, het aanschouwen en bespreken van filmfragmenten, schrijfoefeningen, introspectie en deelronden ontstaat er ruimte op de angst en de schaamte die zo’n grote rol speelt in de mannelijke seksualiteit. Waar verloren we onze onschuld, waar kwam daderschap en slachtofferschap aan de orde in je leven.

De manier waarop ‘mannen’ met seksualiteit omgaan wordt in grote mate bepaald door de rolmodellen die ons omringen. Ondervinden dat je een eigen seksualiteit mag hebben, en dat grensoverschrijdende ervaringen in je eigen leven, als dader of als slachtoffer, niet herhaald hoeven blijven. Het ontdekken dat er wel degelijk over seksualiteit gesproken kan worden en een kennismaking met de hoeveelheid emoties, oordelen en gevoelens die rond het delen over seksualiteit een rol spelen.

In de workshop wordt ingegaan op stereotypen, vooroordelen, mannelijkheid en mannelijkheidsnormen, seksualiteit. Deze workshops worden ontwikkeld in een traject vanuit een artistieke traditie waarin de dialoog het uitgangspunt is. We hebben veel ervaring met workshops over kwetsbare onderwerpen als gezondheid, aanraking en intimiteit, eenzaamheid en dood.

Naam methodiek: Penis Dialogen
Organisatie: Circus Engelbregt
Plaats: Bergen
Contactpersoon: Martijn Engelbregt
E-mail: martijn@circusengelbregt.nl
Website: https://www.whatdesigncando.com/penis-dialogues/

Hoe zorgen we ervoor dat mannen met elkaar gaan praten over seksualiteit, om ervoor te zorgen dat de wereld seksueel gezonder en veiliger kan worden? Met minder geweld tegen vrouwen, minder seksueel misbruik van minderjarigen wereldwijd en minder homohaat? Hoe gaan we ervoor zorgen dat mannen hierin verantwoordelijkheid nemen, voor zichzelf, voor anderen, voor elkaar?

Hoewel negen van de tien plegers van seksueel geweld mannen zijn, zijn lang niet alle mannen plegers. Alle mannen maken echter wel deel uit van maatschappelijke en persoonlijke structuren die dat geweld uitlokken, legitimeren en normaliseren. Om dat te doorbreken organiseren we gesprekken met mannen over seksualiteit.

De gesprekken met mannen gaan over angsten en verlangens, de kracht en de kwetsbaarheid van de man. Waar voelen mannen zich ‘dader’? Waar voelen zij zich ‘slachtoffer’? We onderzoeken of seksualiteit gezonder en veiliger kan worden voor toekomstige generaties. Welke rol speelt porno? Wat betekent dit voor de man? Waar bepalen mannen zelf en waar worden ze bepaald?

Uit de eerste gesprekken wordt nu al duidelijk dat veel mannen een ingewikkelde relatie hebben met hun eigen seksualiteit. De rol van porno, de ongemakkelijkheid van ouders/verzorgers rondom seksualiteit, het gebrek aan ‘veilige’ mannelijke rolmodellen en het eenzijdige beeld van mannelijkheid dat in alle media zo breed wordt uitgemeten en waarin zij zichzelf meestal niet herkennen.

We ontwikkelen een breed toegankelijke handreiking waarmee we de vraag hoe de sterke antipathieën tegen pedofilie enerzijds, en de ruimschootse aanwezigheid van legale ‘tienerseks’ op internet anderzijds breed onder de aandacht van mannen kan komen. We zijn hierover onder meer in gesprek met het innovatiefonds van het Openbaar Ministerie en Emancipator.

Een mogelijke uitkomst om mannen prikkelend en uitnodigend aan te spreken op de vraag of de manier waarop individueel en maatschappelijk met seks om wordt gegaan toe is aan herijking zou een alternatief biermerk kunnen zijn. De verpakking van een Sexpack kan dan gevuld worden met spelregels en aanwijzingen om mannen met elkaar een gesprek over seks te laten hebben, in het karton kunnen verschillende smaken bier zitten (ook alcoholvrij) die verschillende emoties omtrent seks en mannen proefbaar maken. Ook geschikt voor voetbalkantine en festivals.