Omstanderinterventie

Soort: workshop en toolkit, 1,5-2 uur
Doelgroep: iedereen die zich in de openbare ruimte begeeft, met name jongeren en jonge mannen
Doel: het aanreiken van vier praktische interventiestrategieën bij intimidatie in de openbare ruimte
Setting: via een Training of Trainers-handboek kan de interventie zelfstandig uitgevoerd worden. Training door Fairspace is ook mogelijk. Fairspace maakt dan gebruik van een beschikbare ruimte.
Kosten: in overleg
Niveaus: individueel, relationeel/interpersoonlijk, gemeenschap

In deze workshop leren deelnemers straatintimidatie te herkennen, en leren met name mannen dat het als onprettig wordt ervaren. Ze leren hoe ze elkaar kunnen aanspreken op dit gedrag, en hoe ze een slachtoffer hulp kunnen bieden. De workshop bestaat uit discussie en praktijk en gaat in op fysiek geweld, seksuele intimidatie, mannelijkheid en mannelijkheidsnormen, homoseksualiteit en/of (andere) lhbtqia+-issues. De methode is in de Verenigde Staten ontwikkeld door Hollaback. De workshops worden na afloop geëvalueerd en worden steeds aangepast op basis van de feedback.

Naam methodiek: Omstanderinterventie
Organisatie: Fairspace
Plaats: Amsterdam
Contactpersoon
: Laura Adèr
E-mail: info@fairspace.co
Website: https://fairspace.co/