“DOOR DE WERKELIJKHEID ZO ABSOLUUT TE SPLITSEN DOEN WE DE SAMENLEVING TEKORT”

Floris Koot
Trainer, spreker, sociaal ondernemer

“Vrouwelijke principes zijn essentieel voor een gezonde samenleving.

Ik ben een man. En ik werk ik veel met vrouwelijke principes. Ze worden ondergewaardeerd, maar zijn essentieel voor een gezonde samenleving. Waar het mannelijk principe meer lijkt te staan voor verwezenlijken (waarvan ‘scoren ten koste van’ een uitwas is), lijkt het vrouwelijk principe meer te leiden tot verbinding tussen mensen. Zorg wordt onderbetaald, targets halen zwaar overgewaardeerd. Door de werkelijkheid zo absoluut te splitsen doen we de samenleving, en velen daarin, tekort. Mannen durven niet zwak te zijn, vrouwen verwarren hun gevoeligheid (talent) met onzekerheid (schijnbare zwakte, die het tegen het mannelijke lijkt af te leggen). Ik ben een van de vele bruggenbouwers tussen deze onterecht gescheiden werelden. De wereld kan er alleen maar beter van worden.”