Halt-interventie sexting

Soort: individuele interventie
Doelgroep: jongeren van 12 t/m 18 jaar die in aanraking zijn gekomen met de politie wegens online seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals ongewenste sexting, maar ook seksuele pesterijen en beledigingen
Doel: voorkomen van recidive en herhaling van online seksueel grensoverschrijdend gedrag, en het leren veilig en respectvol online te gedragen
Setting: de interventie wordt uitgevoerd door een Halt-medewerker
Duur en kosten: gemiddeld 12 tot 20 uur in gemiddeld vier gesprekken en huiswerk. Mits de jongere door politie of het OM naar Halt wordt verwezen, wordt de interventie door het Ministerie van Justitite en Veiligheid bekostigd
Niveaus
: individueel, relationeel/interpersoonlijk, gemeenschap

Tijdens deze interventie voert een Halt-medewerker een aantal gesprekken met de jongere, zodat die zich bewust wordt van zijn grensoverschrijdend gedrag en leert te kiezen voor ander gedrag. Dit gebeurt aan de hand van motiverende gesprekstechnieken met de jongere, reflectieopdrachten en het oefenen van bepaalde vaardigheden. Naast de gesprekken moet de jongere ook thuis aan de slag met het maken van opdrachten. Ook moet de jongere op passende wijze excuus aanbieden aan het slachtoffer (in afstemming met het slachtoffer). Tijdens de interventie worden ouders betrokken bij de start en het eindgesprek en vindt er ook een apart gesprek met de ouders plaats.

Door deze interventie worden jongens zich bewust van hun online seksueel gedrag en leren ze welke regels en grenzen er zijn, wat de negatieve gevolgen kunnen zijn van hun grensoverschrijdend gedrag online en hoe dit soort gedrag in de toekomst voorkomen kan worden, bijvoorbeeld door risicovolle situaties, zoals groepsdruk, te herkennen en te kiezen voor ander gedrag. Daarnaast leren ouders om op adequate wijze het gesprek aan te gaan met hun kind over veilig en respectvol online gedrag.

De interventie gaat in op de thema’s seksuele intimidatie, stereotypen, vooroordelen, seksualiteit, regels en wetten over online veilig gedrag, omgaan met groepsdruk of andere risicovolle situaties.

De interventie berust op literatuurstudie naar online grensoverschrijdend gedrag en de werkzame elementen van de buitenstrafrechtelijke aanpak van Halt: tijdig signaleren, reflecteren op gedrag, ouders betrekken, excuus aanbieden, versterken van sociale vaardigheden. De aanpak is gericht op wat de jongere in de toekomst nog meer nodig heeft om herhaling van het gedrag te voorkomen.

Naam methodiek: Halt-interventie sexting
Organisatie: Stichting Halt
Plaats: Utrecht
Contactpersoon: Claudia van Diessen
E-mail: c.van.diessen@halt.nl
Website: www.halt.nl/veilige-school/ongewenste-sexting

De Halt-interventie sexting is geschikt voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die online grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Het kan gaan om ongewenste sexting, maar ook seksuele pesterijen en beledigingen online. Met deze buitenstrafrechtelijke aanpak leert de jongere wat de gevolgen zijn geweest van zijn gedrag voor zichzelf en de ander. Tijdens de gesprekken en de opdrachten thuis wordt de jongere bewust gemaakt van zijn gedrag en leert hij hoe hij dit in de toekomst anders kan doen. Mits de jongere de interventie positief afrondt, voorkomt hij hiermee een aantekening op een strafblad.