Handreiking mannen en jongens deel van de oplossing

Bij het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes

De Handreiking mannen en jongens als deel van de oplossing bij het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes kwam tot stand in het kader van het beleidsprogramma Veilige Steden van het ministerie van OCW.

Auteurs: Regioplan in samenwerking met Emancipator

Download de handreiking hier