“LATEN WE ER NU ECHT EENS WERK VAN MAKEN”

Harm Jagerman
De Goede Huisvader

“De sleutel tot een succesvolle maatschappij is gelijkwaardigheid. Vrouwenemancipatie is geen ‘vrouwending.’ Laten we nu echt eens werk gaan maken van dit alles. Om zo te komen tot een maatschappij met volledige gelijkwaardigheid.”