“EMANCIPATIE IS EEN VOORTDUREND PROCES”

Harm van der Werf
Sociaal psychiatrisch medewerker

“Ik voel me sinds mensheugenis aangetrokken tot de outcast. Ik verkeerde tijdens mijn grillige levenswandel graag tussen de snoeshanen, de zwarte schapen, de buitenbeentjes en de paria en werd ook zelf vaak zo genoemd. Onlangs ontdekte ik dat ik intersekse ben. Ik heb het syndroom van Klinefelter. Misschien wortelt daarin mijn chronische aversie tegen onderscheid van welke aard dan ook. Het accent op het verschil leidt meestal tot een hiërarchie en daarmee tot een devaluatie.

In mijn ogen zijn we allemaal manifestaties van een en hetzelfde proces, samen met de dieren en de planten. Emancipatie van alles dat is of niet is, dat was, dat zal zijn, of misschien wel niet had mogen zijn is essentieel in een wereld die graag onderzoekt, classificeert en vastlegt. Iedereen die zich achtergesteld voelt, heeft recht op inclusie. Emancipatie is een voortdurend proces en zal altijd nodig zijn zolang wij verschillen zien.”