Tien tips voor intersectioneel denken en doen

Met de alliantie Genderdiversiteit maakten we tipsheets voor het bevorderen van genderdiversiteit in verschillende levensfases. Deze tipsheet gaat over intersectioneel werken aan genderdiversiteit (pdf).