“DE MASCULINITEIT VAN DE WATERWERELD STAAT HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN STRUCTUREEL IN DE WEG”

Janwillem Liebrand

“Uit eigen ervaring – ik ben zelf opgeleid als ingenieur – weet ik dat het professionele werkveld van waterbeheer een echte mannenwereld is. “”Vrouwen””, en vaardigheden en kwaliteiten die als “”vrouwelijk”” worden gezien, komen er nauwelijks aan te pas, ondanks officieel beleid voor gender en diversiteit.

Het werk – en kennisveld van waterbeheer wordt gedefinieerd als een domein van bouwkunde en technologie. Het wordt daarom gedomineerd door ingenieurs, en deels vanwege deze reden, is het werkveld “”masculien””, zowel in termen van getal (de meeste ingenieurs zijn mannen), als in termen van definitie en afbakening van waterkennis, en “”normaal”” (“”vakkundig””) professioneel gedrag.

Professionals – iemand als ik – die zich richten op “”zachte”” (mensgerichte) waterkennis worden niet gezien als echte waterexperts; en de norm is dat echte water professionals wel vader zijn, maar niet spreken over zorgtaken thuis (ik ben vader). Het mes snijdt dus aan twee kanten: De masculiniteit van de waterwereld staat het oplossen van problemen structureel in de weg; en het is moeilijk te rijmen met de toekomst van een rechtvaardige wereld.”