Dagelijks hoor ik in mijn werk met jonge vrouwen verhalen over grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en geweld richting vrouwen. Daarom werk ik nauw samen met Emancipator omdat ik, net als Emancipator, geloof dat het tijd is de dialoog te openen over de dieperliggende oorzaak van gender gerelateerd geweld. Nog te vaak worden goedbedoelde initiatieven opgezet om vrouwen weerbaarder te maken, meetings geïnitieerd om te onderzoeken of gender gerelateerd geweld überhaupt speelt in een bepaald stadsdeel en pleisters geplakt op een dieper liggende wond. Het is tijd om naar de dieper liggende wond te gaan, hoe pijnlijk deze ook kan zijn. Emancipator opent op de juiste wijze het gesprek om met elkaar naar de kern te gaan van een diepgeworteld probleem in onze samenleving.