Jens van Tricht
Oprichter en directeur-bestuurder
jens@emancipator.nl

Ik ben een Emancipator omdat ik me inzet voor een betere wereld door jongens en mannen deel te maken van de oplossing voor uiteenlopende problemen.

Ik houd me sinds 1990 bezig met wat nu mannenemancipatie heet; het betrekken van jongens en mannen bij een rechtvaardige samenleving door het bevorderen van rechtvaardige sekseverhoudingen. Ik studeerde Vrouwenstudies aan de UvA en specialiseerde me in mannen en mannelijkheid – academisch, persoonlijk, activistisch en professioneel. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen te winnen heeft bij een verruiming van de heersende opvattingen over mannelijkheid. Lees meer over mij op www.jensvantricht.nl