Jens van Tricht

Jens van Tricht richtte in 2013 Emancipator op, aangemoedigd door een roep vanuit vrouwenorganisaties om mannelijke inzet, en geïnspireerd door de MenEngage Global Alliance, een wereldwijd netwerk van organisaties die met jongens en mannen werken aan gendergelijkheid. En samen met allerlei mannen die individueel al met verschillende thema’s rond mannenemancipatie bezig waren. Emancipator ging dat allemaal met elkaar verbinden. “Emancipator is er gekomen omdat het moest.”

Jens is nu directeur-bestuurder en, in zijn eigen woorden, “meer manager dan ik zou willen”. Hij verkondigt de boodschap, agendeert het onderwerp, inspireert mensen, draagt al zijn dertig jaar aan kennis en ervaring over, geeft trainingen en workshops, en is ook nog verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie – samen met zijn collega’s.

Jens studeerde (toen nog) vrouwenstudies in Amsterdam, en woont in Amsterdam.