“DOOR BEPERKINGEN IN DE SAMENLEVING WORDEN MANNEN BEPERKT IN HUN EMOTIONELE ONTWIKKELING”

Jeroen Abels
Grafisch ontwerper bij social design studio BUROBRAAK, workshopleider bij Stichting Sexmatters

“Ik vind mannenemancipatie belangrijk omdat ik zie dat veel mannen worden beperkt om zich emotioneel te ontwikkelen door de verwachting die de samenleving hen oplegt. Ik zie dit ook als een oorzaak van onder andere uitingen van geweld tegen vrouwen. Samen moeten we dit probleem aangaan en het bij de kern aanpakken.”