“GEWELD IS STRIJDIG MET KRACHT”

Jos van der Schot
Innovatiepartner en maatschappelijke veranderkracht

“​Ik houd van krachtige mensen, mensen die vanuit hun passie leven en die verbonden met elkaar enorme waarde creëren. Wie geweld toepast om de kracht van mensen te breken, breekt de mogelijkheid tot een beter leven, ook voor zichzelf. Kracht en geweld zijn voor veel mensen twee kanten van dezelfde medaille. Voor mij zijn ze tegenstrijdig. Kracht creëert iets; geweld maakt dingen stuk. Kracht zet je ergens voor in; geweld juist tegen iets. Geweld voorkomt dat de kracht van de ander tot wasdom komt. Dat maakt geweld tot de kracht van onderdrukking en vernedering. Oorlogen, vechtpartijen, huiselijk of seksueel geweld: ze breken de kracht van de ander. Verkrachten is ontkrachten.”