“HET IS GEEN OPTIE OM STIL TE BLIJVEN”

Kevin Groen
Nudget & word magician

“Denial is encouragement for the
oppressor, not the oppressed.

Taking a neutral stance really
means playing defense for the
oppressor, not the oppressed.

Silence hurts more than the
voice of the oppressor.”

Wanneer ik als man mij stil houd, en mijn privilege en mijn stem niet actief inzet, dan zal mijn stilte altijd een stem zijn voor geweld tegen vrouwen, tegen genderdiversiteit, tegen gelijke kansen, tegen mannen emancipatie, voor toxic masculinity, en tegen gezondheid van mannen.

Het is dus geen optie om stil te blijven!”