Movisie, 29 juli 2017: ‘Laat jongens mensen zijn.

Ingezonden brief opgesteld door Emancipator en Movisie, partners in de Alliantie Genderdiversiteit.