“ER VALT VOOR JONGENS VEEL TE WINNEN”

Lauk Woltring
‘Werken met Jongens’. Onderzoeker, spreker, trainer, adviseur en schrijver

“Er valt voor jongens veel te winnen bij gelijkwaardige man-vrouw-verhoudingen. (Seksueel) geweld staat vaak voor onmacht en gebrekkig zelfmanagement, niet weten hoe je eigen energie in goede banen te leiden. Wie vrouwen of LHBTI mensen onderdrukt, onderdrukt ook iets in zichzelf. Samenwerking, betere verdeling van werk, zorg en opvoeding en je bevrijden van traditionele mannelijkheidscodes ontlást jongens, opent ook voor hen de weg naar meer veiligheid, naar intimiteit, een zinvol bestaan en eigen invulling van hun mannelijkheid. Zo kan ook de voedingsbodem voor seksueel geweld verdwijnen. Volwassen mannen kunnen leren uit hun verleden en inspireren door voorbeelden, begeleiding en door actief optreden tegen giftige vormen van mannelijkheid, zoals o.a. geweld tegen vrouwen. Vrouwen kunnen zich verdiepen in de eigen ontwikkeling van jongens in al hun diversiteit. Willen wij jongens bereiken in onderwijs, opvoeding en het emancipatiedebat dan zullen wij rekening moeten houden met hun soms éigen en vaak meer onregelmatige ontwikkeling, hun meestal wat latere rijping en de bijzondere ontwikkelingsopgaven waar zíj voor staan, en oog hebben voor hun kwaliteiten, hun kracht, hun dilemma’s en valkuilen, en voor de boodschappen die zij uit o.a. media krijgen. Zie ook mijn website.”