Niet iedereen voelt zich veilig in de buurt of wijk: voor LHBTI’s kan de gemeente soms als een onveilige omgeving voelen. Maar hoe zorg je als gemeente voor prettige, veilige steden en dorpen? Lees in deze handreiking van Movisie de manieren waarop gemeenten zicht kunnen krijgen op de effecten van hun maatregelen en beleid.