Markus Theunert, männer.ch, Zwitserland.

Männer.ch is actief lid van MenEngage Europe sinds 2013 en actief lid in de Steering Committee sinds 2016. Männer.ch leidt een van de meest ambitieuze en uitgebreide MenCare programma’s in Europa. Männer verzamelt professionals en activisten bij elkaar en draagt met hun kennis en wetenschappelijke achtergrond bij aan lobby en campagnes voor gender gelijkheid.