GenderBlender, SexTalks en Consent

Soort: reeks workshops
Doelgroep: leerlingen van het MBO en VO
Doel: het bespreekbaar maken van gendernormen en tegengaan van de negatieve effecten ervan 
Setting: de workshops worden gegeven door twee workshopleiders van Sexmatters die dichtbij de leefwereld van de doelgroep staan
Duur en kosten: eigen bijdrage afhankelijk van beschikbare financiering
Niveaus
: individueel, relationeel/interpersoonlijk

Tijdens deze serie workshops over gender, seksualiteit en consent, wordt het gesprek aangegaan over gendernormen en worden de leerlingen zich bewust van de negatieve effecten hier van, zoals onderwaardering van vrouwelijkheid met geweld tegen vrouwen als uiterste gevolg.
Samen met de groep worden de heersende ideeën, normen en waarden ten aanzien van gender en seksualiteit bevraagd en wordt besproken hoe bepaalde ideeën mensen kunnen beperken en soms schaden. De workshops zijn er niet op gericht leerlingen te vertellen hoe ze over seksualiteit en gender na zouden moeten denken. Wel is het doel dat leerlingen zich bewust worden van de verschillende manieren waarop mensen invulling kunnen geven aan hun gender en seksualiteit. De workshops zijn daarom zeer interactief, er is veel ruimte voor inbreng van de leerlingen en het uitwisselen van ervaringen. Verschillende werkvormen (filmpjes, stellingen, praktische opdrachten en groepsgesprekken) wisselen elkaar af.

Door deze workshops ontstaat er meer openheid en onderling begrip tussen de leerlingen. Ze leren elkaar beter en op een andere manier kennen en er ontstaat ruimte om hun eigen zenderidentiteit en seksualiteit te ervaren en ontwikkelen.

De thema’s van deze workshops zijn stereotypen, vooroordelen, mannelijkheid en mannelijkheidsnormen, seksualiteit, homoseksualiteit en/of (andere) lhbtqia+-issues

De workshops zijn ontwikkeld en worden gegeven op basis van ervaring met jongeren in de praktijk op scholen en worden op basis van evaluaties met jonge workshopleiders en met deelnemende scholen jaarlijks bijgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een impacteffectonderzoek.

Naam methodiek: GenderBlender, SexTalks en Consent
Organisatie: Stichting Sexmatters
Plaats: Amsterdam
Contactpersoon: Maaike Huising
E-mail: info@sexmatters.nl
Website: www.sexmatters.nl/workshopsvoorjongerenopschool