Mans Genoeg

Soort: thema-avonden en randactiviteiten
Doelgroep: jongens en mannen
Doel: bewustwording creëren, taboes doorbreken, de dialoog aangaan en het verkennen van nieuwe vormen van mannelijkheid
Setting: het initiatief is vooral gericht op de regio Tilburg, maar Feniks werkt graag samen met andere organisaties en initiatieven
Duur en kosten: gratis toegang
Niveaus
: individueel, relationeel/interpersoonlijk, institutioneel/instelling, gemeenschap, politiek/beleid

Tijdens deze interventie wordt er in de vorm van thema-avonden en verschillende randactiviteiten het gesprek aangegaan over mannelijkheid. Door de dialoog aan te gaan met andere jongens en mannen worden taboes en stigma’s over mannelijkheid doorbroken en verken je als deelnemer verschillende vormen van mannelijkheid. Ook wordt er gesproken over verschillende vormen van geweld en worden er naast het creëren van bewustwording ook handvaten aangereikt om als jongen of man direct iets te doen aan geweldpleging. Feniks en gastsprekers delen hun expertise en daarnaast is er ook altijd ruimte om met anderen het dialoog aan te gaan.

Door deze interventie worden jongens en mannen zich meer bewust van wat stereotypering van mannelijkheid betekent, hoe het hen zelf belemmert, maar ook hoe het maatschappelijke problemen veroorzaakt.

De interventie gaat in op de thema’s fysiek geweld, seksueel geweld, seksuele intimidatie, stereotypen, vooroordelen, mannelijkheid en mannelijkheidsnormen, seksualiteit, homoseksualiteit en/of (andere) lhbtqia+-issues.

Naam methodiek: Mans Genoeg
Organisatie: Feniks Emancipatie Expertise Centrum
Plaats: Tilburg
Contactpersoon: Laurens Kleijntjens
E-mail: laurens.kleijntjens@fenikstilburg.nl
Website: www.fenikstilburg.nl/mansgenoeg