Meer dan papa-dag, een inventarisatie van vaderinitiatieven in Nederland

Met deze publicatie wil Emancipator een overzicht bieden van alle initiatieven en organisaties in Nederland die zich bezighouden met vaderschap. Lees de publicatie hier