IMAGINE: Inspiring Male Action on Gender Equality In Europe

Soort: Workshop
Doelgroep: jongeren, specifiek jongens, 12-30 jaar
Doel: Bewustwording over genderstereotypes, relaties, seksualiteit, grenzen, seksueel geweld; (seksueel) geweld voorkomen
Setting: Twee peer educators komen de workshop geven
Kosten: €850 per workshop, drie uur
Niveaus: individueel, relationeel, gemeenschap

Door interactieve werkvormen worden tienerjongens zich bewust van genderstereotypen en de gevolgen daarvan, en de relatie tussen strikte mannelijkheidsnormen, homofobie en geweld. Als mannelijkheidsnormen verruimd worden kan geweld worden voorkomen. De interventie is erop gericht jongens bewust te maken van het probleem, de oorzaken ervan, en de manier waarop zij zelf kunnen bijdragen aan het voorkomen van geweld.

Naam methodiek: IMAGINE
Organisatie: Emancipator
Plaats: Amsterdam
Contactpersoon: Patrick Engels
E-mail: imagine@emancipator.nl
Website: www.emancipator.nl/imagine

Geweld tegen meisjes en vrouwen? Maak jongens en mannen deel van de oplossing!
Geweld tegen vrouwen is een groot probleem. Dit geweld wordt voor het overgrote deel gepleegd door jongens en mannen. Sinds 2016 geven onze peer educators workshops om (seksueel) geweld te voorkomen.

– Op scholen en bij andere organisaties die met jongeren werken
– Informele en actieve werkvormen
– Maatwerk, aansluitend bij doelgroep en project- of onderwijsdoelen
– Over mannelijkheid, vrouwelijkheid, relaties en seksualiteit en het voorkomen van geweld.

Workshop of teamtraining boeken? Peer educator worden?
www.emancipator.nl/imagine | imagine@emancipator.nl