“GOED NADENKEN OVER HOE WE MAN WILLEN ZIJN”

Bas Nordkamp
Student

“We moeten stilstaan bij de invloed die normen van mannelijkheid op ons hebben. Mannen worden niet aangemoedigd om kwetsbaar te zijn of het probleem bij zichzelf te zoeken, maar hierin schuilt juist de oplossing. Het wordt tijd dat mannen inzien dat deze normen leiden tot het wegstoppen van emotie en het plegen van geweld. We moeten goed nadenken over hoe we man willen zijn, en hoe we mannelijkheid kunnen transformeren tot iets dat een positieve invloed heeft op onszelf, de mensen om ons heen en de wereld.”