“MANNEN DE MOGELIJKHEID GEVEN ZICHZELF ALS MENS TE LEREN KENNEN”

Patrick Timmermans
Coach bij Vader Visie

“Mannenemancipatie is voor mij belangrijk om mannen de mogelijkheid te geven zichzelf als mens te leren kennen. Veel mannen hebben last van de stereotyperingen rondom man zijn, waardoor ze worstelen met hun identiteit. In mijn werk als vadercoach richt ik me met name op vaders en waar zij in al hun menselijkheid tegenaan lopen in hun vaderschap. Ook komt de relatie met de eigen vader veel aan bod, omdat daar veel oud zeer zit bij mannen, en ze vaak vastzitten in een strijd met hem. Wanneer vaders/mannen met behulp van mannenemancipatie zichzelf als mens leren kennen, gaan ze ook anders om met zichzelf en hun naasten, en daarmee de hele wereld.”