“De status quo is beperkend voor iedereen”

Philip Huff
Schrijver

“Mannenemancipatie is belangrijk omdat ik me er bewust van ben dat in de Nederlandse maatschappij veel structuren zijn die de positie van vrouwen ondermijnen, onderdrukken of verzwakken, onder meer door mannen in een bepaald keurslijf drukken door te doen alsof er maar een vorm van van mannelijkheid is. Gevolg: een status quo die beperkend is voor iedereen, en wreed. Mannen hebben daar een aandeel in. Door seksueel geweld en seksuele intimidatie en stigmatiserende rolpatronen tegen te gaan, door arbeids- en zorgkwesties te bespreken en verbeteren, en seksuele- en genderdiversiteit te beijveren en beschermen. En dat begint met dit alles bespreekbaar te maken.”