Romeo interventie

Soort: Individuele begeleiding
Doelgroep: Jongens van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met het aangeven of accepteren van seksuele grenzen of seksueel risicogedrag vertonen. Ook jongens met vragen rond gender en/of geaardheid kunnen worden aangemeld.
Doel: Het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling bij jongens en het voorkomen van (herhaling van) seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel risicogedrag.
Setting: De begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen leefomgeving van de jongere. Ook het contact met ouders vindt plaats in de eigen leefomgeving. De Romeo interventie kan indien nodig goed in combinatie met andere hulpverlening worden ingezet.
Duur en kosten: Er is wekelijks contact voor een periode van gemiddeld 9 maanden en er zijn geen kosten aan verbonden.
Niveaus
: Individueel, relationeel/interpersoonlijk.

Tijdens de individuele begeleidingssessies van Romeo komen door middel van discussie, (rollen)spel en humor, relevante thema’s zoals seksualiteit, relaties en liefde aan de orde, gericht op het vergroten van kennis en bevorderen van attitudes en vaardigheden.
Samen met de jongen wordt gereflecteerd op de verbanden tussen zijn cognities en zijn gedrag, en zijn omgeving en zijn gedrag. Het doel hiervan is het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling bij jongens en het voorkomen van (herhaling van) seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel risicogedrag.

Door deze begeleidingssessies wordt de kennis van de jongen vergroot en een positieve attitude en vaardigheden voor plezierige, gewenste, vrijwillige, gelijkwaardige en veilige relaties en seksualiteit bevorderd. De jongens leren aan de hand van het vlaggensysteem wat gezond seksueel gedrag is en wanneer gedrag seksueel grensoverschrijdend is. Daarbij wordt ook stil gestaan bij gelijkwaardige (liefdes) relaties, respectvolle omgang met vrouwen, seksuele diversiteit, gendernormen en het herkennen en respecteren van grenzen.

De thema’s die aan bod komen in deze begeleidingssessies zijn seksueel geweld, seksuele intimidatie, stereotypen, vooroordelen, mannelijkheid en mannelijkheidsnormen, seksualiteit, homoseksualiteit en/of (andere) lhbtqia+-issues.

De Romeo interventie is op 1 oktober 2015 als goed onderbouwde interventie opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI. In april 2021 wordt de her erkenning aangevraagd. Zie voor de onderbouwing van de Romeo interventie de omschrijving in de databank van het NJI.

Naam methodiek: Romeo interventie
Organisatie: Qpido/Levvel
Plaats: Amsterdam en buitenregio’s
Contactpersoon: Carola Stenvers
E-mail: info@qpido.nl
Website: https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Romeo