“VROUWENEMANCIPATIE KAN NIET ZONDER MANNENEMANCIPATIE”

Rachel Ploem
Consultant

“Waarom belangrijk, voor mij als vrouw? Omdat ik zie dat vrouwen ver zijn gekomen in opkomen voor hun rechten, in onderwijs, posities, in zelfbeschikking over lijf en leven enz. Maar ik zie ook dat een aantal hardnekkige problemen voortduren, waaronder (seksueel) geweld, ongelijke verdeling van zorg en arbeid, salarisongelijkheid, feminisering van armoede enz. Dit heeft oa te maken met een cultuur die mannelijke dominantie en waarden plaatst boven het zgn. ‘vrouwelijke’. Deze cultuur treft niet alleen vrouwen, ook mannen. Mannen de gelegenheid geven om stil te staan bij onder meer mannelijkheid, man-zijn, identiteit, biedt ruimte aan volledig mens mogen zijn, in een samenleving die mannen niet langer test op testosteron en macho-gedrag.
Voor mij staat vrouwen-emancipatie niet los van mannen-emancipatie, het een kan niet slagen zonder het ander. Opdat een ieder, vrouw, man, ongeacht achtergrond, kleur, religie, geaardheid zich zelf mag en kan zijn. Dat leidt tot gelukkigere mensen in een samenleving gekenmerkt door ‘care’, geweldloosheid en duurzaamheid.

Lees ook mijn blog: “When we engage men as part of the solution, it becomes a different journey”.