“IK WIL GEEN ‘ECHTE MAN’ ZIJN”

Raoul Bos
Verpleegkundige UMC Utrecht

Ik wil geen “echte man” zijn, zodat mijn dochters ook leren dat ze niet een “echte vrouw” hoeven te zijn. Dat ze mogen zijn wie ze zijn en dat niemand daar mentaal of lichamelijk aan mag tornen. Daarvoor zijn “nieuwe” mannen nodig, die kwetsbaar durven zijn, die durven te twijfelen aan hun opgelegde mannelijkheid. En daarmee ruimte creëren voor meer rechtvaardigheid en balans.”