“ALS TRANSMAN BEN IK ME ER MISSCHIEN NOG WEL MEER DAN ANDERE MANNEN VAN BEWUST DAT GEWELD TEGEN VROUWEN EEN GROOT PROBLEEM IS”

René Strik
Toegepast psycholoog en transgender activist

“Omdat ik als meisje gesocialiseerd ben, zie ik duidelijk welke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen spelen. We moeten beseffen dat geweldsincidenten geen toevalligheden zijn, maar dat dit in iedereens omgeving gebeurt. Geweld is iets dat veel vrouwen overkomt, ongeacht wat hun achtergrond is. Denk bijvoorbeeld aan transvrouwen. Ik doe mee met de White Ribbon Campagne omdat die gaat over álle vrouwen, ongeacht hun achtergrond.”