“DE STRIJD  HAD ALLANG GESTREDEN MOETEN ZIJN”

Rick Gieltjes
WMO-functionaris

“De strijd om gelijkwaardigheid had allang gestreden moeten zijn.”