“MANNEN ZIJN IN DE EERSTE PLAATS MENS”

Rick Kwee
Black Dogs

Mannenemancipatie is belangrijk voor mij, omdat ik vind dat er kwetsbaarheid (van mannen, maar ook van andere mensen) nodig is om verbondenheid met anderen te kunnen voelen. Emancipatie is kwetsbaarheid tonen. We leven in een maatschappij die veel bewuster is dan bijvoorbeeld dertig jaar geleden, maar die in de kern nog steeds handelt naar traditionele waarden en hokjes. Om verbondenheid met elkaar en onszelf te kunnen voelen, is het nodig dat we uit die traditie stappen en met elkaar de dialoog beginnen, aan de hand van de nieuwe diversiteit die er al enige tijd is.

Het thema seksuele en genderdiversiteit is voor mij belangrijk, omdat ik als biseksuele man in Brabant nog teveel onbegrip zie en voel als het gaat om de diversiteit van mannen. Mannen zijn, net als anderen, in de eerste plaats mens en moeten een leven kunnen leven dat bij hun past.”