DE WERELD BESTAAT UIT EEN DIVERSITEIT AAN MANNEN EN VROUWEN

Rick Ploemen
Kinderopvang

“De wereld bestaat uit een diversiteit aan mannen en vrouwen. Een diversiteit aan rolmodellen in de kinderjaren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de latere ontwikkeling. Ik zet mij in voor mannen in een pedagogische context en voor bewustwording van de invloed die volwassenen hebben op de genderontwikkeling van kinderen.”