“NIET WEGKIJKEN, VERKETTEREN OF SLACHTOFFER SPELEN”

Rob Visser
Adviseur communicatie en organisatiecultuur

“Je moet verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelingen en (on)vermogens: het goede nastreven, erkennen waar je fout zat en groeien. En ook anderen daartoe uitnodigen (niet langer wegkijken, verketteren of slachtoffer spelen).”