Rosalie Ekstein
Socioloog

Ik vind mannenemancipatie belangrijk omdat mannen de achterblijvende groep is op het vlak van emancipatie. Het klinkt toch vaak als een vrouwen- en minderhedenthema, terwijl mannen bij uitstek de groep zijn die voor emancipatie zorgen kan. Zelf ben ik vanuit mijn persoonlijke en professionele achtergrond bezig met emancipatoire thema’s. Als non-binair autistisch activist en socioloog ben ik onder andere betrokken bij BIJ1 en de Rainbowscouts. Ik merk dat mensen vaak niet goed op de hoogte zijn van wat emancipatie en bijvoorbeeld ook feminisme, wat onlosmakelijk verbonden is met emancipatie, precies inhoudt. Ik vind het dan leuk om de brug tussen kennis en praktijk te maken en mensen te enthousiastmeren om zich in te zetten voor een meer gelijkwaardige wereld voor iedereen.