Ken je grens

Soort: training
Doelgroep: jongens van 12 t/m 18 jaar die (online) seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond
Doel: voorkomen van herhaling van seksueel grensoverschrijdend gedrag
Setting: training door Rutgers op locatie
Duur en kosten: vijftien bijeenkomsten van 1,5 uur en ouderbijeenkomsten, kosten via gemeente
Niveaus
: individueel, relationeel/interpersoonlijk

De training Ken je grens is gericht op het voorkomen van herhaling van seksueel grensoverschrijdend gedrag door jongens. De interventie is positief geformuleerd en gericht op seksueel gezond gedrag, het ontwikkelen van interpersoonlijke vaardigheden en ouderondersteuning.

Ken je grens is een individuele training die op maat wordt ingezet. Jongens leren grenzen te (her)kennen bij anderen, maar ook bij zichzelf. Ze worden uitgedaagd en gemotiveerd anders naar hun eigen gedrag te kijken en minder impulsief te reageren. Ook het leren omgaan met groepsdruk of andere vormen van negatieve sociale beïnvloeding komt aan bod. Ouders/opvoeders nemen deel aan ouderbijeenkomsten ter vergroting van adequate steun aan hun zoon.

Aan de hand van een individueel trainingsplan worden persoonlijke leerdoelen van de jongen geformuleerd door de trainer samen met de jongen. Voorbeelden van leerdoelen: de jongen herkent verschillende vormen van macht en dwang en de (negatieve) gevolgen ervan; de jongen kan zijn eigen grenzen en die van een ander herkennen.

De training gaat in op de thema’s seksueel geweld, seksuele intimidatie, stereotypen, vooroordelen, mannelijkheid en mannelijkheidsnormen, en seksualiteit.

Ken je grens is een afgeleide variant van Respect Limits (erkende gedragsinterventie tot 2016).

Naam methodiek: Ken je grens
Organisatie: Rutgers
Plaats: Utrecht
Contactpersoon: Marianne Jonker
E-mail: office@rutgers.nl
Website: www.rutgers.nl

Ken je grens is een individuele training over seksuele grenzen voor jongens die (online) grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond.