LEFgozers

Soort: serie workshops
Doelgroep: jongens van 14 tot 18 jaar
Doel: bevorderen van welzijn van jongens op het vlak van relationele vorming en seksualiteit; preventie seksuele grensoverschrijding en homo-negativiteit
Setting: als docent of jongerenwerker kan je een training volgen om de workshops zelf te geven. Je kan ook een getrainde docent of jongerenwerker zoeken die de workshops kan verzorgen
Duur en kosten: vier workshops van 1,5 uur; training plus lespakket kost 235 euro
Niveaus
: individueel, relationeel/interpersoonlijk, gemeenschap

Jongens herkennen zichzelf vaak niet in het stereotype beeld van de man als macho, maar voelen wel een druk om zich tot ‘echte man’ te ontwikkelen. Machogedrag is een manier om je mannelijkheid te bewijzen, maar trekt een wissel op relaties tussen jongens onderling en op (romantische) relaties met meisjes. Ook kan machogedrag leiden tot seksuele grensoverschrijding, homo-negativiteit en agressie. LEFgozers geeft jongens de mogelijkheid te ontdekken dat mannelijkheid meer is dan enkel machogedrag, zonder verlies van eigenwaarde.

In de workshops gaan jongens op zoek naar de normen die ze ervaren en worden zich bewust van verschillende invullingen die mannelijkheid kan hebben. Ze zien de werking van groepsdruk om je te conformeren aan de norm en worden zich bewust wat dit met henzelf doet. Ze ontdekken dat andere jongens het ook niet eenvoudig vinden om met sociale normen rond mannelijkheid om te gaan en verkennen samen hoe ze met de sociale druk om kunnen gaan. De workshops bieden jongens een kader om zelf alternatieven voor stereotype jongens gedrag te onderzoeken en te versterken.

Jongens worden versterkt hun eigen weg te gaan:
– Jongens zijn bewust van hoe genderstereotypering invloed heeft op hun eigen leven
– Positieve vormen van mannelijkheid zijn zichtbaar gemaakt voor en door jongens
– Jongens hebben inzicht in de werking van groepsdruk in relatie tot mannelijkheid
– Manieren om je eigen weg te gaan zijn zichtbaar gemaakt voor en door jongens

Behandelde onderwerpen: fysiek geweld, seksueel geweld, seksuele intimidatie, stereotypen, vooroordelen, mannelijkheid en mannelijkheidsnormen, seksualiteit, homoseksualiteit en/of (andere) lhbtqia+-issues, Alles waar jongens zelf over willen praten in relatie tot mannelijkheid, machogedrag en groepsdruk

De workshops waren eerder onderdeel van de Campagne Beat the Macho en zijn in dit kader ook kwalitatief onderzocht op wat wel en niet werkt en wat het teweeg brengt bij jongens. De onderzoeksresultaten laten zien dat jongens hier echt op zitten te wachten en zich gesterkt voelen zichzelf te zijn in plaats van de macho uit te hangen. Dit is de reden dat de workshops verder ontwikkeld zijn tot de LEFgozers-workshops. LEFgozers is tot stand gekomen in co-creatie met jongens zelf en met diverse jongerenwerkers. Het programma baseert zich qua methodiek op werkbare elementen van gendertransformatief werken.

Naam methodiek: LEFgozers, een serie workshops over mannelijkheid, machogedrag en groepsdruk
Organisatie: Rutgers, Movisie en Soa Aids Nederland
Plaats: Utrecht
Contactpersoon: Karlijn de Blécourt
E-mail: office@rutgers.nl
Website: www.seksindepraktijk.nl/lefgozers

Sexting, homo-negativiteit, meisjes lastig vallen op straat, drank en drugsgebruik, slechte schoolprestaties, jongens staan niet altijd heel positief op ons vizier. Een kwestie van boys will be boys of is er iets anders aan de hand?