Make a Move

Soort: training
Doelgroep: jongens in het vmbo en mbo
Doel: vergroten van hun seksuele weerbaarheid en voorkómen van seksuele grensoverschrijding
Setting: Make a Move kan door professionals in zorg, onderwijs of welzijn/jongerenwerk na een training van Rutgers uitgevoerd worden in de regio of organisatie
Duur en kosten: Make a Move bestaat uit acht bijeenkomsten van 1,5 uur; training + handleiding kost € 450
Niveaus
: individueel, relationeel/interpersoonlijk

In acht wekelijkse bijeenkomsten met twee begeleiders gaan jongens met elkaar aan de slag over o.a. wensen en grenzen en hoe je met elkaar omgaat in een vriendschap, relatie of bij seks (ook online). In deze groepscounseling, waarbij wordt uitgegaan van eigen vragen, attituden, motivaties en emoties van de deelnemers, leren jongens wat prettig, aanvaardbaar en veilig seksueel gedrag inhoudt en komen ze hier positief tegenover te staan, verbeteren hun interactievaardigheden en worden ze weerbaarder tegen negatieve sociale druk.

Make a Move is een erkende interventie op het niveau ‘goed onderbouwd’ (CGL).

Naam methodiek: Make a Move
Organisatie: Rutgers
Plaats: Utrecht
Contactpersoon: Marianne Jonker
E-mail: office@rutgers.nl
Website: www.rutgers.nl

Met Make a Move vergroot je de seksuele weerbaarheid van jongens, vooral ten aanzien van het plegen of meemaken van seksuele grensoverschrijding. Met Make a Move krijgen meer jongens een kans op een gezonde seksuele ontwikkeling. Want jongens leren er veel van en krijgen een positieve boodschap mee over seksualiteit, jezelf zijn en respectvol gedrag.