Sebastiaan Duivenvoorde

“Feministen hebben de afgelopen 150 jaar gevochten voor emancipatie en gelijke rechten. Vrouwen hebben steeds meer toegang tot ‘mannelijke’ domeinen in de samenleving. Maar de meeste mannen hebben tot nu toe nog te weinig gedaan om hetzelfde te bereiken en ‘vrouwelijke’ domeinen te omhelzen. Emancipatie voor mannen is daarom essentieel om een samenleving te krijgen waar iedereen echt gelijkwaardig is en behandeld wordt.”