“WE HEBBEN DRINGEND NOOD AAN EEN NIEUWE, ZACHTERE DEFINITIE VAN MANNELIJKHEID”

Sebastian van Hoeck
Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking

Geweld tegen vrouwen is een mannenprobleem en we hebben dringend nood aan een nieuwe, zachtere, brede definitie van wat mannelijkheid kan betekenen, waarbij we kritisch durven reflecteren over onze eigen stereotypen, vooroordelen, genderrollen, en ons vaak stilzwijgend aandeel in een cultuur van geweld tegen vrouwen. Als we de persoonlijke reflectie aandurven, onze verantwoordelijkheid onder ogen durven zien en onszelf en andere mannen emanciperen, dat we mee een deel van de oplossingen kunnen worden.