“Werken aan een grotere diversiteit aan rollen voor mannen”

Ton Coenen
Directeur Rutgers

“Gelijkwaardige (seksuele) relaties met andere mensen zijn de basis voor ieders geluk. Daar geloof ik in. Maar gelijkwaardigheid is geen gegeven – integendeel. Vaak zijn relaties juist ongelijk – tussen mannen en vrouwen, homo’s en hetero’s, mensen met verschillende culturele achtergronden of leeftijden. En met name mannen worden nog steeds opgevoed tot een dominante rol. En dat kan leiden tot (seksueel) geweld. Daar gaat mannenemancipatie wat mij betreft om: werken aan een grotere diversiteit aan rollen voor mannen en meer gelijkwaardige relaties tussen mensen. Zodat er minder geweld is en meer geluk.”