De toolkit Talentontwikkeling van jongens kwam voort uit het project Werk.en.de.Toekomst.

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combine- ren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en Vrouwen- geschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR), en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Toolkit Talentontwikkeling jongens kwam tot stand door een samenwerking tussen Emancipator en VHTO

Download de toolkit hier