De toolkit Vaderbetrokkenheid geeft  inspiratie en tips voor het betrekken van vaders bij de opvoeding
door professionals in welzijn, zorg en onderwijs. De inhoud van deze toolkit is
overigens ook goed bruikbaar voor het versterken van de betrokkenheid van
moeders

Download de Toolkit hier