Toolkit vaderbetrokkenheid

Deze toolkit geeft inspiratie en tips voor het betrekken van vaders bij de opvoeding door professionals in welzijn, zorg en onderwijs. De inhoud van deze toolkit is overigens ook goed bruikbaar voor het versterken van de betrokkenheid van moeders. Klik hier voor de toolkit