Veilig op Stap

Soort: voorlichting, presentatie, workshop
Doelgroep: jongeren, ouders, organisaties in het uitgaansleven
Doel: voorkomen van seksueel overschrijdend gedrag en geweld in het uitgaansleven
Setting: veel van onze middelen zijn zelf uitvoerbaar. Voor presentaties en samenwerking met organisators is er een specifieke locatie
Duur en kosten: 1 tot 2 uur, op maat
Niveaus
: individueel, relationeel/interpersoonlijk, institutioneel/instelling, gemeenschap

Veiligstappen.nl geeft voorlichting en zorgt daarmee voor meer awareness over seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven. Een interventie is altijd in samenwerking met een organisatie, vereniging, gemeente of feestgelegenheid, en kan bestaan uit een voorlichting of presentatie, uitdeelactie, publieksinteractie, quiz/vragenlijst of beschikbaarheid van preventiemogelijkheden.

Deelnemers leren hoe ze zich kunnen beschermen, waar de risico’s liggen, wat gedrag is waarmee je uit moet kijken, wat de gevolgen zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag voor anderen. Er ontstaat meer bewustzijn over de omvang van de problematiek en de verschillen in perspectief tussen geslachten. Er is aandacht voor seksueel geweld, seksuele intimidatie, stereotypen, vooroordelen, seksualiteit, gedrag en gevaren in het uitgaansleven, het aangeven van grenzen. De interventie is gebaseerd op cijfers van Rutgers en het Centrum Seksueel Geweld, de opzet is ondersteund vanuit OCW en de gemeente Zwolle en Heerenveen.

Naam methodiek: Veilig op Stap
Organisatie: Veiligstappen.nl
Plaats: Zwolle
Contactpersoon: Michael Mulders
E-mail: info@veiligstappen.nl
Website: www.veiligstappen.nl

Bescherm jezelf, bescherm een ander.
VeiligStappen.nl, voor een veilig uitgaansleven.